SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri özeti son gönderim tarihi:

17 Şubat 2017

Bildiri özetlerinin kabulü/ reddi

17 Mart 2017

Programın Açıklanması

07 Nisan 2017

Sempozyum Tarihi

24- 25 Nisan 2017