Mesleki uygulama ve eğitim alanındaki geçmişine rağmen, iç mimarlık disiplinine özgü araştırmaların yeterli sayıda olmaması dikkat çekmektedir. Son yıllarda disiplinin kendine özgü bilgi üretimine yönelik çalışmalarda ve bu çalışmaların paylaşıldığı ortamlarda bir artış görülse de, iç mimarlık alanının kendine alt bir söylem oluşturamadığı fark edilmektedir.

Bu noktadan hareketle, İMAS – İç Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu, iç mimarlık alanına özgü yapılan araştırmaları desteklemeyi, yapılan araştırmaları belgelemeyi ve araştırmalar üzerinden bir tartışma ortamı yaratmayı hedeflemektedir. Başkent üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün ev sahipliğinde düzenlenecek olan Sempozyum 24-25 Nisan 2017 tarihinde Bağlıca Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir. Her iki yılda bir tekrarlanacak olan Sempozyum iç mimarlık meslek disiplini ve kültürüyle ilişkilenen her tür araştırmaya açıktır. Sempozyuma yollanan çalışmalar, konuları ve eğilimlerine göre gruplanacak ve sempozyumun öne çıkan temaları belirlenecektir. Sempozyuma gönderilen ve bilim kumlu tarafından değerlendirilerek kabul alan tüm özetler sempozyum özet kitapçığında yayınlanacaktır. Ek olarak etkinlik sırasında alana katkı yaptığı düşünülen sunumlar, sempozyum sonrasında tam metne dönüştürülerek bilimsel bir yayında toplanacaktır.

 

BİLDİRİ ÖZET FORMATI

Ana başlık: [Arial, 12 pt, Kalın, Büyük Harf, Ortalanmış]

[Varsa unvanı] Yazar Adı Soyadı, Fakülte, Bölüm, e-posta [Arial, 10 pt, Ortalanmış]

Özet metni: [Arial, 11 pt, iki yana yaslanmış, tek satır aralığı]

Başlık, yazar, anahtar sözcükler hariç 300-350 kelime aralığında olmalıdır. Çalışmanın amacı, yöntemi ve içeriği net şekilde belirtilmeli ve olası sonuçları değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: [Arial, 11 pt, kalın, sola yaslanmış], 3-5 anahtar sözcük [11 pt]

 

ÜCRETLER